Kontakt

Voltbud Sp z o.o.
al. Prymasa Tysiąclecia 103
01-424 Warszawa
[więcej informacji]
Mapa Polski Targeo

Galeria

Valid HTML 4.01 Transitional Poprawny CSS!

26932

Kontakt

Mapa dojazdowa

siedziba firmy:
Voltbud Sp. z o.o.
00-654 Warszawa, ul. Śniadeckich 21 lok. 7
w sprawach ogólnych firmy
Roman Zagrajek: mgr inż. budownictwa z uprawnieniami także w zakresie budowy mostów i nieskomplikowanych odcinków drogowych.
tel. 609 816 594 mail roman.zagrajek@voltbud.com.pl

w sprawach ofertowania
Leszek Zdziarski:
tel. 601 852 710 mail leszek.zdziarski@voltbud.com.pl

w sprawach finansowych
Główny Księgowy - Barbara Pietryka
tel. 609 011 555 mail ksiegowosc@voltbud.com.pl

w sprawach technicznych
Inżynier Budowy - Jakub Rajtar mgr inż. budownictwa
tel. 609 011 444 mail biuro@voltbud.com.pl

Formularz kontaktowy

Formularz kontaktowy

 Od: Adres e-mail: 
 Tytuł:
 Rodzaj wiadomości:
 Treść:
Projekt i wykonanie: Krzysztof Krajewski
Copyright © 2010 Voltbud Sp z o.o.     NIP 5242629023, Regon 141204868
wpis do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000292038
Wysokość kapitału zakładowego 200,000.00 zł